ქონების აქტივაცია 5 USD
* ქონების აქტივაციის ფასი: 10 USD

პროფილის შექმნა